Maandag

Maandagavondwordt er les gegeven vanaf19:00 tot 20:15 uur.

Een tweede groep start vanaf 20:30 tot 21:45.


LesroosterJanuari - Juni 2018:

18 Juni Laatste les

Als je een keer verhinderd bent laat het even weten. Vrijwel altijd is er dan gelegenheid de les op een ander moment in te halen. Het makkelijkst is een SMS of app. te sturen, of te bellen naar 06-81925818 of e-mail naar info@hathayogamijdrecht.nl

Een proefles is €10,-. De contributie wordt berekend tot eind Juni 2018.

Currenttime 2018